• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Privacy Policy

E-Supply hanteert het volgende privacybeleid met betrekking tot het gebruik van haar website:
Datum van ingang: 25 mei 2018

Onze online privacyverklaring is ontworpen om u te informeren over onze verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens op deze website. Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website.

Wie beheert uw persoonsgegevens?

Flex Media concepts is de beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor de bescherming van deze gegevens.

Flex Media Concepts
Statensingel 28
2805BE Gouda
Nederland
KvK: 60982063
E-mail: [email protected]

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen administratieve gegevens zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, en soortgelijke informatie. Deze verwerking is noodzakelijk om u de gevraagde producten te kunnen leveren.
Ook gebruiken wij uw persoonsgegevens om nieuwsbrieven te sturen via de mail. Indien u deze niet meer wenst te ontvangen kunt u de instructies volgen zoals beschreven in elke nieuwsbrief.

Nieuwsbrief

Bezoekers van E-Supply kunnen zich via de site registreren op een nieuwsbrief en kunnen via het contactformulier vragen stellen. De persoonsgegevens die de bezoekers bij de registratie ingeven of bij de invulling van het contactformulier, worden door de medewerkers van de website E-Supply opgenomen in een databasebestand.
De gegevens worden enkel gebruikt voor het verzenden van een nieuwsbrief naar de gebruiker of voor het beantwoorden van de gestelde vragen. De abonnee of gebruiker die niet meer van de nieuwsbrief wenst gebruik te maken, kan zich op elk ogenblik hiertegen verzetten. Van dit verzetsrecht kan in elke nieuwsbrief gebruik gemaakt worden door op de link 'uitschrijven' te klikken. Het aanpassen van uw gegevens of inzage hiervan is mogelijk middels de link wijzig gegegens in onderaan elke e-mail. Uiteraard is dit ook mogelijk via het contactformulier.
Persoonsgegevens van gebruikers voor de registratie van de nieuwsbrief worden nooit doorgegeven aan derden. U heeft recht op inzage, correctie en/of verwijdering van opgegeven persoonsgegevens.

Met wie delen wij de persoonsgegevens?

Wij delen de persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt met derden om transacties te vergemakkelijken en te autoriseren. Daarbij kan gedacht worden aan magazijn- en distributieleveranciers in verband met de levering van uw bestelling en aan betalingsdienstaanbieders.
Ook kunnen wij uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan verwerkers die ons helpen met onze website en die onder contractuele vertrouwelijkheidsvereisten vallen en die zich houden aan de regels van de verordening.
Van tijd tot tijd kunnen wij de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens vrijgeven om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen.
In sommige gevallen kan de verwerking vereisen dat uw persoonlijke gegevens naar andere landen moeten worden verzonden. Flex Media Concepts zorgt ervoor dat informatie alleen wordt overgedragen aan landen die uw persoonlijke gegevens adequaat beschermen.

Welke veiligheidsmaatregelen passen wij toe?

Wij gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen, inclusief geavanceerde technologie, om online verzamelde persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht op inzage, aanpassen en verwijderen van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat u uw gegevens gemakkelijk moeten kunnen krijgen om zo door te kunnen geven aan een andere organisatie.

Om uw persoonsgegevens in te zien, te verwijderen of te corrigeren, of om het recht op dataportabiliteit uit te oefenen, stuurt u een e-mail naar [email protected] vanaf het e-mail adres waarvan u deze informatie wilt weten of laat ons weten om welk e-mail adres het gaat. Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken behandelen.

Welke cookies gebruiken wij?

Om het gebruik van onze website voor u extra interessant te maken en om bepaalde functies te kunnen gebruiken, maken wij op meerdere pagina’s van onze site gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes, die op uw computer worden opgeslagen. Enkele van de door ons gebruikte cookies worden na beëindiging van de browsersessie, dus nadat uw browser is gesloten, weer gewist (zogenaamde session-cookies). Andere cookies blijven opgeslagen op uw computer en bieden ons en onze partnerbedrijven de mogelijkheid om uw browser bij het volgende bezoek te herkennen (persistente cookies). U kunt uw browser zo instellen dat u over het gebruik van cookies geïnformeerd wordt en dat u in elk geval afzonderlijk kunt besluiten deze te accepteren of het gebruik van cookies in dat geval of in het algemeen te weigeren. Indien u geen cookies accepteert, kan daardoor de functionaliteit van onze website worden beperkt.

Hoelang bewaren we uw persoonlijke gegevens

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang als deze nodig zijn om de activiteiten uit te voeren waarvoor wij de persoonlijke gegevens hebben verzameld. Mogelijk moeten we uw persoonlijke gegevens gedurende een langere periode bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wat kunt u doen als u een klacht heeft

Indien u van mening bent dat Flex Media Concepts uw persoonsgegevens niet correct verwerkt, stuur dan een e-mail naar [email protected].